Egészségre nevelés


Óvodánk, az „Alcsútdobozért” Faluvédő Egyesület által megnyert pályázat , a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0664 azonosítószámú projekt keretében 10 000 000 Ft forrást nyert el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázó neve: „Alcsútdobozért” Faluvédő Egyesület

Projekt neve: Alcsútdoboz ovisainak egészségre nevelése

Projekt leírása:
Pályázatunk célja olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönöz, amelynek során az óvodába járó gyermekeink fokozatosan kontrolt nyernek saját életük, egészségi állapotuk felett. Célunk boldog, boldogságra képes emberek nevelése.
Első feladatunk volt egy egészségterv készítése, összehangolása nevelési programunkkal. Pályázati programunkban főző-klubbot szerveztünk, ahol egészséges ételeket készítettünk gyerekekkel. Célunk az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megóvása, visszaállítása, megtanulása.
Egészségnapot szerveztünk több egészségügyi szakember részvételével, ahol felmérettük a gyermekek egészségi állapotát (vérnyomás-, vércukormérés, szemészeti, fogászati, ortopédiai vizsgálatok). Egészségügyi és életviteli tanácsadást tartottunk.
Több nagy rendezvényt rendeztünk az egészséges életmódra nevelés jegyében, melyek jeles napjainkhoz kapcsolódtak, mint a húsvéti, gyermeknapi rendezvényeink. Kézműves foglalkozásokat, mozgásfejlesztő foglalkozásokat, ovis bajnokságot, túrát szerveztünk nevelési időn kívül, és a pályázati forrásból oldottuk meg a nagycsoportos gyerekek úszásoktatását is. A pályázati támogatásból mozgásfejlesztő játékokat, eszközöket, a foglalkozásokhoz felhasználható értékes anyagokat, különleges eszközöket szereztünk be a változatos fejlesztés érdekében.

Kedvezményezett neve, elérhetősége: 
 „Alcsútdobozért” Faluvédő Egyesület, 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 10.
Telefonszám: +36-22-353-193; Faxszám: +36-22-353-193,>
e-mail címe: hajagos.csilla@freemail.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
 1134 Budapest, Váci út 45. C ép., Központi telefonszám: +36 1/273-4250, 
www.esza.hu