Sajtóközlemény

2013. november 03. 20:56:56  nyomtatási kép

Esélyegyenlőségi fejlesztés a Háromhárs Óvodában

2013 / 09 / 01

A Háromhárs Óvoda pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.8.8-12/2 kódszámú „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” című pályázati felhívásra.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Esélyegyenlőségi fejlesztés a Háromhárs Óvodában” című, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0031 jelű pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 26 667 000 Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatási intenzitás 100%. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013.09.01., a fizikai megvalósítás határideje 2015.04.30.

Jelen pályázat segítségével az óvoda alkalmassá válik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására, eredményes nevelésére. A pályázat keretében nyitott óvodai programokon, fejlesztésen keresztül cél a szülők aktívabb bevonása, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek korai beóvodáztatása. Az így kialakított mintaprogramok pedig alkalmassá válnak más intézményekben történő adaptációra. A pályázat továbbá elősegíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolába kerülését időben, valamint a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítását és megerősítését.

A pályázat megvalósítása csapatmunkát igényel, s így erősíti nevelőtestületünk kohézióját is.

Esélyegyenlőségi fejlesztés kapcsán a hátrányos helyzetű gyermekeink felzárkóztatásának érdekében kibővítjük óvodánk kapcsolatait. A Gyermekjóléti Szolgálattal szorosabb együttműködésre törekszünk a hátrányos helyzetű gyerekek ékéletének fokozott figyelemmel kísérése érdekében. Különösen a védelem alatt álló gyermekek, a HHH-s gyermekek esetében keressük együtt a segítségnyújtási lehetőségeket. Az egészségügyi intézményekkel együttműködünk az érintett gyerekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése érdekében. Szorosabb együttműködésre törekszünk a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, a nevelési tanácsadóval az iskolaérettségi vizsgálatokban, fejlődési eltérések diagnosztizálása során…stb. Pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt, ahol szakmai tudásukat bővítik majd. Fejlesztési programokat, neveltségi és tudásszint felmérő eszközöket dolgozunk ki a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztéséhez. Óvoda-iskola átmenetet segítő, illetve közösségformáló programokat, kirándulásokat szervezünk. Szeretnénk acsaládokat bevonni gyermekeik nevelésébe, a család-óvoda kapcsolatának erősítése kiemelt feladatunk.

sortav
sortav